Nackageriatriken
  Vårdområden/inriktning
  Länkar
  Nyhetsbrev


 

Nackageriatriken bedriver verksamhet inom vårdavdelningar, i SAH-Avancerad hemsjukvård samt på mottagning.

Varje vårdavdelning har ett geografiskt upptagningsområde vilket borgar för kontinutet i vårdkedjan och är ett led i vår strävan att hålla en hög kvalité genom hela verksamheten.

Vi erbjuder vård till personer över 65 år som har drabbats av en akut sjukdom eller försämrats i en kronisk sjukdom och har behov av medicinsk utredning, behandling eller rehabilitering.

Inom SAH verksamheten och på en av avdelningarna är personalen särskilt utbildad i att ge palliativ vård. Denna verksamhet vänder sig till alla åldersgrupper.
Inläggning på vårdavdelning eller anslutning till SAH sker under hela dygnet.
 
 
  © 2019 Nackageriatriken